Kategorier
Hemtjänst

Hemtjänst i Stockholm är ett bra val

Då det gäller äldrevård så ska man veta att det inte finns några klara facit att följa utan att man alltid måste göra en bedömning från person till person innan man gör sitt val. Det är också något som ofta faller på en anhöriges lott och där denne – tillsamman med den äldre – måste försöka reda ut och komma fram till vilken typ av vård som krävs.

Det handlar i det stora hela om att man ska hjälpa en äldre människa att klara av sin vardag och kunna njuta av livet på samma sätt som tidigare – trots att kroppen kanske inte fungerar på samma sätt som den tidigare gjort eller där minnet börjat svika en smula. För många så börjar denna vård med hemtjänst och det är den tjänsten som vi ska titta lite närmare på här. Vi tänkte i det här fallet hålla oss till en stad och detta i form av Stockholm där vi ställer oss frågan: hur fungerar hemtjänst i Stockholm egentligen?

Jo, på det stora hela så fungerar hemtjänst i Stockholm väldigt bra och om man som äldre människa blivit beviljad bistånd för denna typ av vård av kommunen – efter en omfattande utredning kring vilka behov man har – så kommer man också att ha goda möjligheter att leva det liv man vill. Men med skillnaden att man hela tiden får den hjälp man behöver och där en utbildad personal kommer till sitt hem under valda tidpunkter på dygnet.

Hur denna hjälp sedan ser ut beror helt på statusen hos kunden; det kan handla om städning, det kan handla om medicinering, hjälp med matlagning, hjälp med besök på toaletten, assistans vid dusch och exempelvis tandborstning. Situationen avgör helt vilken typ av service som ska inkluderas i sin hemtjänst.

Privata aktörer inom hemtjänst i Stockholm sköter sig

Att man dessutom i dagsläget kan välja att få sin hemtjänst utförd av kommunen eller av ett privat alternativ har gjort det hela mycket smidigare – och bättre. Tvärtemot vad många förutspådde så har de privata aktörerna inom hemtjänst visat sig höja hela nivån och dessa är i många fall att föredra framför kommunens alternativ.

Tänker man sig en dag hos en person anställd hos en privat aktör inom hemtjänst i Stockholm och en person anställd hos kommunen så kan skillnaden dem emellan ligga i att den förstnämnde inte alls är lika bunden kring tider som den senare. Det vill säga; vården utgår inte efter något löpande band utan allt får ta den tid det tar – i vissa fall gällande kommunen så finns en överbelastning av kunder som i kombination med lite personal gjort vården lite sämre.

Märk väl här – hemtjänst i kommunal regi fungerar fortfarande bra; men den privata har blivit betydligt bättre under senare år och är alternativ som är väl värda att undersöka innan man gör sitt val.

Du kan läsa mer kring hemtjänst om du går till denna sida: hemtjänststockholm.nu