Kategorier
Besiktning

En OVK-besiktning i Göteborg är inget man kan välja bort

En grundlig OVK-besiktning från certifierad besiktningsman ska enligt nu gällande regelverk ske med jämna mellanrum i alla sorters fastigheter i Göteborg.

Det finns uppgifter som tyder på att antalet OVK-besiktningar har ökat stadigt de senaste åren i Göteborg. Sannolikt beror detta på att antalet fastigheter i Göteborg har ökat, eftersom en OVK-besiktning av en fastighet är obligatorisk att utföra med jämna mellanrum. Detta gäller större fastigheter som hyresfastigheter och kontorskomplex.

Det är vanligt att det uppdagas brister vid en OVK-besiktning. De vanligaste bristerna som uppdagas just i Göteborg sägs vara problem med ventilationssystemet, dålig luftkvalitet och otillräcklig luftomsättning. Vid ett stort antal besiktningar upptäcks åtminstone en brist som behöver åtgärdas.

De vanligaste bristerna är enligt uppgift felaktiga fläktinställningar, otillräcklig filtrering och dåligt underhåll av ventilationsaggregat. Ett ventilationssystem består som bekant av ett stort antal olika delar, som alla måste vara i gott skick för att ventilationen som helhet ska fungera på ett bra sätt.

OVK-besiktning – obligatoriskt för fastighetsägare i Göteborg

Alla som arbetat på ett kontor med bristfällig ventilation vet nog vad detta innebär för produktiviteten. Efter klockan 14:00 går arbetstakten ned på kontoret, med minskad lönsamhet som olycklig konsekvens. Dålig luft skapar ingen bra arbetsmiljö, och det torde ligga i alla arbetsgivares intresse att ligga på sin hyresvärd om att en OVK-besiktning verkligen genomförs när den ska.

Det är viktigt att påminna om att en OVK-besiktning inte är frivillig. Det finns krav på att fastighetsägare med vissa intervall måste beställa en sådan besiktning från en certifierad besiktningsman. Trots detta slarvar en del fastighetsägare med OVK:n. Du som leder en arbetsplats eller annan verksamhet i en lokal där inomhusluften inte håller god kvalitet har alltså full rätt att kräva att orsakerna till detta undersöks och att eventuella brister åtgärdas.

OVK-besiktningar är en viktig åtgärd för att säkerställa en god inomhusmiljö och luftkvalitet i alla typer av fastigheter i Göteborg. Genom att upprätthålla en medvetenhet om de vanligaste bristerna som hittas vid OVK-besiktningar kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar koncentrera sig på att åtgärda liknande problem. Därigenom skapas bättre boendemiljöer för invånarna i staden.