Kategorier
Vägmarkering

Linjemålning skapar trygghet i trafiken

Linjemålning skapar tydlighet och struktur i trafiken, med relativt enkla medel. Linjer är pedagogiska, mångsidiga och tydliga, för vägar, parkeringar och mer.

Varningsskyltar, stoppskyltar och skyltar som visar ortnamn och hastighet är en självklarhet i trafiken. Det gör vägarna säkrare och ser till att alla följer samma regler. Men det finns en annan mycket viktig komponent i trafiken som man kanske inte alltid tänker på: linjerna och vägmarkeringarna.

Linjemålning är viktigare än man kan tro. Mittlinjer håller alla bilister på sin egen sida av vägen, medan kantlinjerna ser till att ingen hamnar för nära vägrenen. Linjerna indikerar även var det är olämpligt eller till och med förbjudet att köra om, så att alla kan färdas tryggt och säkert. Linjer är med andra ord en viktig del av trafiken.

Tydligt med linjemålning

Linjemålning används även på cykelbanor, övergångsställen, refuger och parkeringsplatser. Det är en tydlig och lättbegriplig gräns som på ett pedagogiskt sätt förmedlar vad som hör hemma var. Cyklar på ena sidan och fotgängare på den andra, det är tydligt och man behöver inte vara läskunnig för att förstå vad som menas. Markeringar på marken är helt enkelt ett effektivt och tydligt sätt att förmedla ett budskap.

Linjemålning utförs med hjälp av speciella maskiner, så att allt går rätt till. Att ha en ocentrerad mittlinje kan vara farligt, så rätt utrustning är av största vikt. När linjemålning utförs på ett korrekt sätt håller linjerna länge, så att vägarna fortsätter att vara trygga år efter år.